Mens en Samenleving

Arbeidsmarkt uitgelegd

Wat is het ontmoedigingseffect?

In het kort

Het ontmoedigingseffect ontstaat door hoge werkloosheid en is een effect waardoor mensen ontmoedigd raken om verder op zoek te gaan naar een baan.

Ze hebben er geen vertrouwen in dat ze een nieuwe baan kunnen vinden, omdat er zo'n hoge werkloosheid is. Er is namelijk veel concurrentie en weinig baanaanbod.