Arbeidsmarkt uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

Zwartwerken
Zwartwerken is het uitvoeren van arbeid en hiervoor beloond worden, zonder dat er belasting wordt betaald over het verdiende loon. Zwartwerken komt bijvoorbeeld in de horeca veel voor. Werknemers krijgen contant uitbetaald waardoor deze transactie niet geregistreerd wordt bij de belastingdienst. De werkgever houdt zo meer geld over doordat zij geen premies afdragen. De werknemer houdt meer geld over doordat deze geen belasting over het salaris betaalt. Let op: zwart werk is bij wet verboden en dus strafbaar.
Primaire arbeidsvoorwaarden
Primaire arbeidsvoorwaarden zijn afspraken tussen een werkgever en werknemer over het loon en de arbeidstijd. De werkgever en werknemer spreken af hoeveel salaris de werkgever uitbetaalt, wanneer het salaris wordt uitbetaald en hoeveel uur de werknemer per week gaat werken.
Ontmoedigingseffect
Het ontmoedigingseffect ontstaat door hoge werkloosheid en is een effect waardoor mensen ontmoedigd raken om verder op zoek te gaan naar een baan. Ze hebben er geen vertrouwen in dat ze een nieuwe baan kunnen vinden, omdat er zo'n hoge werkloosheid is. Er is namelijk veel concurrentie en weinig baanaanbod.
Geregistreerde werkloosheid
Geregistreerde werkloosheid is werkloosheid die geregistreerd is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door het registreren van werkloosheid is er een goed overzicht van de totale werkloosheid en de oorzaken en effecten ervan. Op basis van de cijfers kunnen er plannen worden gemaakt om werkloosheid tegen te kunnen gaan.
Frictiewerkloosheid
Frictiewerkloosheid ontstaat wanneer er frictie (wrijving) ontstaat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hierdoor kost het veel tijd voor een werknemer om werk te vinden, en voor een werkgever om een werknemer te vinden.

Recent beantwoorde vragen