Arbeidsmarkt uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

Geregistreerde werkloosheid
Geregistreerde werkloosheid is werkloosheid die geregistreerd is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Door het registreren van werkloosheid is er een goed overzicht van de totale werkloosheid en de oorzaken en effecten ervan. Op basis van de cijfers kunnen er plannen worden gemaakt om werkloosheid tegen te kunnen gaan.
Frictiewerkloosheid
Frictiewerkloosheid ontstaat wanneer er frictie (wrijving) ontstaat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hierdoor kost het veel tijd voor een werknemer om werk te vinden, en voor een werkgever om een werknemer te vinden.
Conjunctuurwerkloosheid
Conjunctuurwerkloosheid ontstaat wanneer er te weinig besteed wordt in een land, waardoor er minder goederen geproduceerd hoeven te worden en er daardoor mensen worden ontslagen.
Primaire arbeidsvoorwaarden
Primaire arbeidsvoorwaarden zijn afspraken tussen een werkgever en werknemer over het loon en de arbeidstijd. De werkgever en werknemer spreken af hoeveel salaris de werkgever uitbetaalt, wanneer het salaris wordt uitbetaald en hoeveel uur de werknemer per week gaat werken.
Flexcontract
Een flexcontract is een arbeidsovereenkomst met een tijdelijk en flexibel karakter. Een flexcontract is tevens een verzamelnaam voor verschillende soorten contracten met een tijdelijk karakter. Denk hierbij een een 0-uren contract, oproepcontract of een freelancecontract.

Recent beantwoorde vragen